Onkologie

reklama

Onkologie, 2018

číslo 1Obsah čísla 2018, číslo 1

Onkologie, 2017

číslo 1Obsah čísla 2017, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2017, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2017, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2017, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2017, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2017, číslo 6

Onkologie, 2016

číslo 1Obsah čísla 2016, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2016, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2016, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2016, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2016, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2016, číslo 6

Onkologie, 2015

číslo 1Obsah čísla 2015, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2015, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2015, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2015, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2015, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2015, číslo 6 |  Suppl A: Sborník abstraktObsah čísla 2015, číslo 88

Onkologie, 2014

číslo 1Obsah čísla 2014, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2014, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2014, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2014, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2014, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2014, číslo 6

Onkologie, 2013

číslo 1Obsah čísla 2013, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2013, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2013, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2013, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2013, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2013, číslo 6

Onkologie, 2012

číslo 1Obsah čísla 2012, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2012, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2012, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2012, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2012, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2012, číslo 6

Onkologie, 2011

číslo 1Obsah čísla 2011, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2011, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2011, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2011, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2011, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2011, číslo 6

Onkologie, 2010

číslo 1Obsah čísla 2010, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2010, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2010, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2010, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2010, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2010, číslo 6

Onkologie, 2009

číslo 1Obsah čísla 2009, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2009, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2009, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2009, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2009, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2009, číslo 6

Onkologie, 2008

číslo 1Obsah čísla 2008, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2008, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2008, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2008, číslo 4

Onkologie, 2007

číslo 1Obsah čísla 2007, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2007, číslo 2


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.