Array ( ) Onkologie: Potvrzení předplatného

Ověření předplatného.

Nejprve se musíte přihlásit (registrovat) a poté bude provedeno ověření předplatného...

Už mám uživatelské jméno a heslo:

Pokud jste již na stránkách některého z našich časopisů registroval, použijte získané jméno a heslo (přišlo vám mailem). Registrace je nutná i pro objednávky předplatného nebo účasti na kongresech, při těchto příležitostech jste jméno a heslo již mohli získat, použijte ho.

Chci se zaregistrovat:

Jméno a heslo zatím nemám, ale chci ho získat.
Registrace vám v budoucnu zjednoduší jakékoliv objednávky předplatného, přihlášky na kongresy či provádění testů on-line. Také můžete působit jako autor a posílat nám rukopisy svých článků. Registrace platí pro všechny naše časopisy.Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.