reklama

Onkologie je odborný recenzovaný časopis, ve kterém naleznete aktuální témata onkologické problematiky. Struktura časopisu je nastavená tak, aby byla atraktivní pro všechny onkologické a příbuzné obory (urologie, geriatrie, nukleární medicína atd.). Časopis přináší přehledové články z široké onkologické problematiky, původní práce, kazuistiky, nové trendy ve farmakoterapii, diagnostice apod. Čtenář se může setkat také s recenzemi nových publikací, s informacemi z odborných akcí a pozvánkami na akce připravované. Vychází od roku 2007.

Cílová skupina

 • onkologové a příbuzné obory

Ročník – 12.

Náklad

 • 1300 ks

Periodicita

 • 6x ročně

Citační zkratka

 • Onkologie

ISSN

 • ISSN 1802-4475 (tištěná verze)
 • ISSN 1803-5345 (on-line verze)

Cena předplatného pro rok 2018 – 780 Kč

Rubriky

 • Hlavní téma
 • Přehledové články (Diagnostika, Radioterapie, Léčba, Onkochirurgie, Urologie, Dětská onkologie, Geriatrická onkologie, Paliativní medicína)
 • Původní práce, kazuistiky
 • Odborné akce
 • Komentáře
 • Informace

Redakční rada

 • prof. MUDr. Jitka Abrahámová, CSc.
 • MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
 • MUDr. Karel Ćwiertka
 • doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
 • prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
 • prof. MUDr. Bohuslav Melichar, CSc.
 • prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
 • MUDr. Hubert Mottl, CSc.
 • MUDr. Jaroslav Němec, CSc.
 • MUDr. Vladimíra Stáhalová
 • MUDr. Hana Šiffnerová
 • doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

Časopis je zařazen do databází:

 • SCOPUS
 • EMBASE
 • Bibliographia Medica Čechoslovaca
 • Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Vydavatel

 • Solen, s.r.o.
 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • tel. 582 396 038
 • fax 582 396 099
 • www.solen.cz
 • IČ 25553933
 • DIČ CZ25553933

Redakce

Obchodní oddělení

 • Ing. Martina Osecká, osecka@solen.cz,
 • Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 • mob. 724 984 450, tel. 233 340 201, fax 233 340 202

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.