reklama

KNIŽNÍ NOVINKA! Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty

Nová odborná publikace propojuje několik oblastí v rámci multimodální péče o pacienty s uroonkologickými onemocněními. Na knize se podílelo více než 30 autorů, kteří shrnují nejnovější poznatky a možnosti v léčbě nádorů močového měchýře a prostaty. Interdisciplinární postup lékařů a specialistů dovoluje přesněji diagnostikovat a volit tak nejvhodnější léčebné postupy v současné moderní medicíně. Autoři se zaměřili také na podpůrné a život zlepšující modality. Editory knihy jsou MUDr. Michaela Matoušková a MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. Věříme, že se kniha stane praktickým rádcem pro všechny, kteří se o této problematice chtějí více dozvědět. Objednávat můžete zde.Připravujeme do Onkologie 2/2018

Diagnostika a léčba ampulomů

Prekurzorové léze karcinomu žaludku

Brachyterapie karcinomu prostaty ve světle nových doporučení

Nová orální antikoagulancia u pacientů s karcinomem ledviny

Nádory cervixu – rizikové faktory

Vlastní zkušenost s axitinibem v léčbě metastatického karcinomu ledviny

Velice dobrý efekt eskalace systémové paliativní chemoterapie u generalizovaného karcinomu pankreatu


Z posledního čísla

Vybrané články

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.