Onkologie 2017: 11(6): 306-308

Multidisciplinární přístup u pacientů s neověřeným tumorem hrudníku

Alice Tašková
Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice v Praze

Tumory hrudníku tvoří různorodou skupinu onemocnění. Lokalizací se jedná o nádory plicního parenchymu, pleury, stěny hrudní
a mediastina. Etiologie je benigní či maligní, může se jednat o vrozené či získané léze. Péče o pacienty s neověřenými tumory
hrudníku je vždy komplexní a multidisciplinární a podílí se na ní celá řada specialistů. Dokud není jasně stanovena etiologie neověřeného
tumoru, přistupujeme k tumoru vždy jako k potencionálně malignímu a je nutno jej dále vyšetřovat.

Klíčová slova: tumory hrudníku, plicní uzel, plicní rakovina

Multidisciplinary approach in patients with an unverified tumour of the chest

Tumours of the chest form a heterogenous group of diseases. By localization we distinguish tumours of lung parenchyma, pleura,chest wall and mediastinum. The etiology is benign or malignant, they could be congenital or acquired. Care for patients withthoracic tumours with unknown etiology should be always complex and multidisciplinary and involves a number of specialists.They should be considered malignant until proven otherwise and should be investigated further.

Keywords: thoracic tumours, pulmonary nodule, lung cancer

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.